Corredoria d’assegurances

A Grup Estalella t’oferim un servei d’assegurances tant per a l’àmbit privat com laboral. Amb Estalella i Estallo, Corredoria d’Assegurances, podràs escollir el producte que millor encaixi a les teves circumstàncies i necessitats.

PARTICULARS

Consultoria de Riscos

Assegura tot allò que importa a la vida.
 • Tot risc per la llar
 • Comunitats de Propietaris
 • Automòbils
 • Salut
 • Decessos
 • Vida risc
 • Vida estalvi
 • Plans de Previsió Assegurats (PPA)
 • Accidents individuals
 • Incapacitats temporals
 • Assistència de viatge

Plans exclusius de protecció patrimonial

Protegeix el teu patrimoni contra tot risc
 • Multirisc de la llar
 • Multirisc comerç
 • Multirisc empresarial
 • Responsabilitat civil general

EMPRESES

Consultoria de riscos empresarials i corporatius

Deixa la teva empresa en les millors mans
 • Programes de Previsió Social Empresarial
 • Vida risc col·lectiu
 • Vida estalvi col·lectiu
 • Convenis Col·lectius laborals
 • Salut col·lectius
 • Multiriscos d’empresa
 • Multiriscos agropecuaris
 • Responsabilitat Civil General d’activitats, professional i directius / administradors
 • Responsabilitat Civil de riscos Cibernètics i Protecció de Dades
 • Protecció d’accidents i assistència en viatge
 • Construcció, muntatge i caució (fiances) i decennals

Solucions globals

Consultoria d'assegurances personalitzada
 • Assessorament objectiu i especialitzat d’assegurances i riscos per sectors d’activitats empresarials
 • Anàlisis quantitatiu de riscos
 • Programes de seguretat de la informació i riscos tecnològics

Gerència de riscos empresarials

Els millors especialistes al teu abast
 • Identificacions i avaluació de riscos
 • Anàlisis quantitatius
 • Disseny de condicions contractuals de cobertures amb reducció de costos d’assegurances
 • Col·locació de riscos en el mercat assegurador
 • Implantació de programes generals i específics
 • Gestió i administració compte d’assegurances
 • Renovacions anuals dels contractes assegurances
 • Optimització de tràmits de sinistres

Àrea d’enginyeria de riscos empresarials

Avança't al que ha de passar
 • Coordinació de riscos d’empresarials en diferents processos
 • Inspeccions de riscos i informes

EL NOSTRE EQUIP

Yasmina Font Sivill

SUBSCRIPCIÓ I SINISTRES

Més informació

TREBALLEM AMB