Gestoria Administrativa

Tant en les gestions més bàsiques com en aquelles més complexes, oferim al nostre client l’assessorament i servei que necessita de manera que es pugui despreocupar de temes burocràtics que li són feixucs i complicats.

Vehicles

Gestionem tot allò relacionat amb vehicles de motor
 • Matriculacions
 • Revisions
 • Transferències
 • Baixes

Transports

Tramitacions d'accés per al transport públic
 • Targetes de transport
 • Permisos especials
 • Certificats i duplicats
 • Canvis de domicili i baixes

Permisos i certificats

Gestió i obtenció de permisos i certificats
 • Permís de conducció
 • Certificat de naixement i matrimoni
 • Certificat de defunció
 • Certificat d’últimes voluntats

Legalitzacions

Protecció dels teus projectes
 • Indústries, establiments, hostaleria
 • Marques i propietat industrial
 • Noms comercials
 • Rètols