EL NOSTRE DESPATX

Amb el nom comercial “Estalella”, venim oferint serveis d’assessoria professional a les empreses des de 1960, any en que Agustí Estalella Guilamany i Joan Estallo Bartrolí van associar-se per fundar l’empresa que som avui.

L’any 1983 vam adoptar la forma jurídica de Societat Limitada (Serestal, S.L.) i el 2008 vam fer els tràmits per l’adaptació a la nova llei de societats professionals, quedant definitivament establerta la nostra denominació social com «Serestal, S.L.P.».

La nostra missió és donar un servei més que professional. Així, oferim un catàleg de serveis que permet cobrir totes les necessitats fiscals, comptables, jurídiques, laborals i administratives dels nostres clients.

L’EQUIP HUMÀ

La característica principal del nostre equip al llarg de tots aquests anys ha estat l’estabilitat, que es tradueix en una àmplia experiència teòrica i pràctica en tots els àmbits de l’assessorament empresarial.

Els nostres departaments compten amb professionals amb diversitat de títols: Gestors Administratius, Advocats, Diplomats en Relacions Laborals (Graduats Socials), Diplomats en Ciències Empresarials, Agents de la Propietat Immobiliària, etc.

Per la seva part, la resta de personal són especialistes en les diverses matèries amb molta experiència pràctica i amb una formació i actualització professional continuada.

ELS MITJANS

La nostra aposta per la tecnologia més actual ens va fer pioners de la informatització. A començaments dels anys 70, en incorporar el primer «ordinador» (en realitat una màquina electromecànica que facilitava algunes feines), vam crear un departament d’informàtica propi (l’anomenàvem «centre de càlcul») en una època en que només tenien «computadores» les grans empreses. A partir d’aquell moment la renovació dels mitjans ha estat constant, disposant sempre de l’última tecnologia tant en maquinària («hardware») com en programari especialitzat (“software”) i actualment treballant des del núvol amb estrictes mesures de seguretat per evitar qualsevol risc.

ELS RESPONSABLES DEL NOSTRE EQUIP

Pere Anton Ruiz Montserrat

DIRECCIÓ

Responsable del Departament Fiscal-Comptable

Anna Estallo Casanova

CONSELLERA DELEGADA

Advocada

Raimond Ros Ferrer

RESPONSABLE ÀREA

Responsable del Departament Laboral

Evelyn Sech Rodríguez

RESPONSABLE ÀREA

Advocada

EL QUE ENS DEFINEIX

“A Serestal som rigorosos, resolutius, propers i sempre ens trobaràs al teu costat. La nostra experiència ens avala i garanteix el millor assessorament i servei amb que puguis comptar.”

Anna Estallo - Direcció